Vertrouwenspersoon

Naar aanleiding van de vraag van het bestuur, om een gekwalificeerde Vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor de vereniging aan te stellen, heeft Eelco van Ham mij gevraagd deze taak op mij te willen nemen. Hiervoor heb ik de training VCP gevolgd bij het NOC*NSF, om als VCP te kunnen starten. Onderstaand in het kort wat een VCP wèl en niet is, een korte introductie van mezelf en hoe jullie mij kunnen bereiken.

Wat is een VCP?
Een VCP is het eerste aanspreekpunt voor iedereen binnen handboogvereniging V.Z.O.D. die te maken heeft met ongewenst gedrag, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, pesten, discrimineren en daarover wil praten. Ik ben er voor de sporters, ouders, trainers en begeleiders, maar ook voor het bestuur.
Mijn belangrijkste taken voor de vereniging zijn:

Als VCP ben ik onafhankelijk en oordeel ik niet over wat jij mij vertelt. Ik ga ook niet na of je verhaal klopt. Ik luister naar je verhaal, ik doe de eerste opvang en geef mogelijkheden aan en verwijs door.

Wat is een VCP niet?
Een VCP is geen psycholoog of maatschappelijk werker. Als je je niet veilig voelt tijdens het sporten, kun je contact opnemen met mij en kan ik je mogelijkheden geven waar je met je klacht of probleem naar toe kunt gaan. Ik kan dus jouw probleem niet oplossen, maar - indien nodig - kan ik je wel doorverwijzen naar bijvoorbeeld het bestuur, naar een vertrouwenspersoon van het NOC of naar een andere hulpverlener. Ik heb dan ook een andere rol dan een vertrouwenspersoon: ik heb met name een procedureel adviserende rol, een vertrouwenspersoon heeft juist een inhoudelijk adviserende rol.

Wie ben ik?

Ik ben Angela de Vroom, vrouw van Theo. Samen zijn we al vele jaren lid van V.Z.O.D. Op de dinsdagavond ben ik aanwezig om de jeugd te trainen.

Het veilige karakter van onze handboogvereniging heb ik altijd als heel vanzelfsprekend ervaren.

Het is voor het bestuur en alle trainers erg belangrijk dat dit ook zo blijft. Daarom hoop ik eigenlijk dat ik als VCP'er niet in actie hoef te komen!

 

Hoe ben ik te bereiken?
Als je me nodig hebt ben ik te bereiken op de volgende manieren:
- email: angelatheodevroom@gmail.com
- telefoon: 040-2052374 of  06-16056781 (als ik niet meteen opneem, spreek dan je naam en het telefoonnummer in en ook het tijdstip waarop ik je het beste kan terugbellen).

Alle meldingen moet ik rapporteren aan het bestuur. Als jij dat wilt kan dat ook anoniem.

In principe heb ik hierbij een geheimhoudingsplicht. Echter, in het geval van strafbare feiten, waarbij het bestuur van mening is dat de veiligheid van de leden van de vereniging in het geding is, kan en mag de klacht niet anoniem gerapporteerd worden.


Adresgegevens
Handboogvereniging Vreugde Zij Ons Doel
Blaarthemseweg 84, 5502 JW Veldhoven
Telefoon: 040-254 9979
Openingstijden
Dinsdagavond van 19:00 tot 23:00 uur
Woensdag van 13:30 tot 16:30 uur, van 19:00 tot 22:00 uur
Donderdagavond van 19:00 tot 23:00 uur
Zondag van 10:00 tot 12:00 uur
Ontwerp en techniek © 2009-2020 Montay Media